Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Saavutettavuus

Mustavalkoinen kuva, jossa paljon ihmisiä kävelee eteenpäin, mutta yksi nuori mies on erilainen, sillä hän on värikuvasta

Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Saavutettavuustestaus

Saavutettavuustestauksen tulokset palvelevat näkövammaisten käyttäjien ohella kaikkia sivustojen käyttäjiä Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon saavutettavuus ... Lue saavutettavuus­testaamisesta lisää

Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Tilaa saavutettavuus­testaus

Millaisen saavutettavuus­testauksen tarvitset? Nopeasti ajateltuna uusin WCAG 2.1 ohjeiden­mukainen testaus... Lue lisää millaisen saavutettavuus­testauksen ja saavutettavuus­selosteen tarvitset

Kännykän teksti on himmeä

Testaa tekstin ja taustan väri

Värien selkeä kontrasti tekee sivuston helppolukuiseksi ja miellyttäväksi. Kyse on kirkkauserosta kahden värin välillä jossa kynnystaso on 125, ja värierosta tekstin ja taustavärin välillä, jossa .. Testaa tekstin ja taustan väri

Testausohjeet, liikennevaloissa on vihreä valo

Testausohjeet verkkosivun tekijälle

Hyvä suunnittelu helpottaa sivujen tekemistä. Lisäksi se auttaa sivujen yhtenäisyyden ja tyylikkään/siistin ulkoasun saavuttamisessa. Muutosten tekeminen . Lue testausohjeista lisää

kuva kävelytunnelista

Onko saavutet­tavuudella väliä?

Verkkosivujen tuottajien ja ostajien kannattaa sivustoja tehdessään ottaa huomioon niiden saavutet­tavuus. Huonosti toteutetuista sivustoista voi saada enemmän negatiivista .... Lue lisää onko saavutet­tavuudella väliä

Saavutettavuus ei toteudu, tummat kierreportaat nousevat ylöspäin

Jos saavutet­tavuus ei toteudu?

Vaikka sivustolla olisi tehty saavutettavuus­testaus ja se täyttäisi kaikki kriteerit, on mahdollista, ettei sivusto ole saavutettava tai ymmär­rettävä... Lue lisää jos saavutet­tavuus ei toteudu

Kaupassa otetaan tabletilla kuvaa hedelmätiskin hintalapusta

Kamera arjen apuna

näkö on väliaikaisesti tai pysyvästi heikentynyt esim. onnettomuuden tai sairauden vuoksi. Eri tilanteissa kamera voi olla suuri apu ongelmien ratkaisemiseen. Lue lisää kamerasta arjen apuna

Palstoitettu www sivu

Sivun palstoitus

Aiemmissa saavutettavuus­suosituksissa on suositeltu tekemään sivusta myös palstoittamaton vaihtoehto. Tätä tarvittiin vanhempien ruudunluku­ohjelmien vuoksi, Lue palstoituksesta lisää

Nvda ruudunlukuohjelma lukee ruudulta tekstiä ja muuta tietoa

NVDA-ruudunlukuohjelma

NVDA on ilmainen Windows -käyttöjärjestelmälle suunniteltu ruudunlukuohjelma. NVDA mahdollistaa tietokoneen käytön näkövammaisille henkilöille ilman ... Lue Nvda ruudunluku -ohjelmasta

responsiivinen suunnittelu mahdollistaa saman sivun näyttämisen eri päätelaiteilla

Responsiivininen sivu

Saavutettavan sivun, etenkin jos sivulta vaaditaan WCAG 2.1 ohjeidenmukainen tasoista saavutettavuutta, voi sen toteuttaa responsiivisuudella. Sen avulla sivusta Lue lisää responsiivisestö sivusta

Kenelle teet sivuston?

Esteettömyys, käytettävyys, saavutet­tavuus ja hakukone­optimointi ovat monelta osin samaa asiaa. Saavutettavuus­testauksen tuloksia voidaan käyttää sivustojen helppokäyt­töisyyden lisäämiseen (käytettävyys) ja sivustojen hakukone­näkyvyyden parantamiseen (hakukone­optimointi).

Saavutettavuus, käytettävyys ja hakukonenäkyvyys

Uutta! Esitestaus

Näin osa ongelmista on mahdollista poistaa jo ennen sivuston rakentamista. Tämä voi säästää aikaa ja kustannuksia, koska valmiiseen sivustoon tehtävät muutostyöt jäänevät vähäisemmiksi.

Saavutettavuustestauksen konkreettiset tulokset:

Sivuston luettavuuden paraneminen kaikille käyttäjille.

Lue saavutettavuudesta ja sen testaamisesta lisää

Tilaa testaus

Muutamia huomioita saavutettavuudesta

Kun sivusto noudattaa standardeja, sen laajennettavuudesta tulevaisuuden tarpeisiin voi olla varma. Tällöin ei esim. välttämättä tarvita erillistä mobiilisivustoa, koska standardeja noudattavaa sivustoa voi käyttää myös yhä yleistyvillä mobiililaitteilla. Lisäksi standardeja noudattavaa sivustoa on helpompi hallita kokonaisuutena (sekä käyttäjän että ylläpitäjän).

Helposti ajatellaan, että esteettömyyttä tarvitsee vain pieni ryhmä. Todellisuudessa esteettömistä sivustoista hyötyvät ikäihmiset, mobiililaitteita käyttävät, erikoisempia selaimia käyttävät ja monet muut käyttäjäryhmät.

Standardeja noudattava sivusto on mahdollista tehdä samalla työllä kuin toisenlainenkin sivusto. Todennäköisesti kuitenkin standardeja noudattavalla sivustolla käyttäjämäärä (uskolliset käyttäjät ja satunnaiset käyttäjät) tulee olemaan toisenlaista sivustoa suurempi. Esteettömällä sivustolla voi olla myös positiivista vaikutusta yrityksen imagoon.

Sivustoja tehtäessä on hyvä miettiä, keitä varten sivustoa tehdään. Onko tärkeämpää se, että mainostoimisto saa kaikki ideansa toteutettua, vai se, että sivusto on hyvä kaikille käyttäjille ja helposti ylläpitäjän hallittavissa?

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

Tiesitkö, että palvelusta ja tuotteesta riippumatta, hankintapäätökseen vaikuttavan tiedon kerääminen tapahtuu nykyisin verkossa?

Alle 1 % yrityksistä mahtuu mukaan hakutulosten kärkeen. Ellet ole mukana 20 ensimmäisen hakutuloksen joukossa, saatat menettää huomattavasti asiakkaita.

Kun haluat sivustosi näkyvän ja löytyvän helposti, kyse on

Hakukoneoptimoinnista, jossa sivustosta ja sen rakenteesta pyritään tekemään hakukoneystävällinen, jolloin arvostuksesi hakukoneissa nousee ja näin saat sivustolle lisää kävijöitä. Optimoinnin etu on, että siihen kerran sijoitettu panos ei katoa, vaan tuottaa pitkälle tulevaisuuteen. Optimoinnin heikkous on alun suuri panostus ja muutosten näkyminen osittain vasta tulevaisuudessa pitkäjänteisen työn tuloksena.

Hakukonemarkkinoinnista, joka tarkoittaa hakukoneissa (Google Adwordsissa) ostettua hakusanamarkkinointia. Tulokset ovat nopeita, mutta kestävät vain ajan, jonka kampanjaa maksetaan.

Usein parhaaseen tulokseen päästään näiden yhdistelmällä. Aluksi on selvitettävä, mitä sivustolle on tehtävä, jotta sinne hakukonemarkkinoinnin avulla tulevat kävijät jäävät ja palaavat uudelleen. Kun optimoinnin tulokset paranevat, hakukoneoptimoinnin budjettia voi pienentää tai lopettaa sen kokonaan.

Internet markkinointi

Onko tärkeää hakukoneoptimointi, hakukonemarkkinointi, uutiskirjeet, näkyminen sosiaalisessa mediassa vai jokin muu? Lopulta kyse on varsin yksinkertaisista asioista ja erilaisten työvälineiden käytöstä. Kaiken perustana on hyvä tuote, palvelu tai asia, jonka pohjalle sivusto rakennetaan.

Internet markkinointi, SEO, Optimointi

Optimoinnin tavoitteena on saada sivustolle mahdollisimman paljon kävijöitä. Lisäksi tavoitteena on, että kävijät tulevat sivustolle uudelleen ja suosittelevat sivustoa myös muille. Lue Internetmarkkinoinnista ja -optimoinnista lisäää

Web analytiikka

www-palvelimilta saatava statistiikka antaa hyvän ilmaisen alun perusoptimointiin ja seurantaan. Palveluja ostettaessa pitkän aikavälin palvelimelta saatu statistiikka näyttää, onko todella tapahtunut jotain. Lue web analytiikasta (statistiikasta) lisää

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 25.04.2020 Webmaster