Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Mitä tehdä, jos saavutettavuus ei toteudu?

Saavutettavuus ei toteudu

Vaikka sivustolla olisi tehty saavutettavuustestaus ja se täyttäisi kaikki kriteerit, on mahdollista, ettei sivusto ole saavutettava tai ymmärrettävä jokaiselle käyttäjälle. Tämä on ollut aina tiedossa. Jos sivuston saavutettavuustestauksessa ei ole otettu huomioon käytettävyyttä, testaus on voinut tuottaa vaillinaisen tuloksen.

Kuten Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat totesivat 12.5.2020 webinaarissa harvat sivustot täyttävät kaikki saaavutettavuusdirektiivin ehdot. Sivuston tulee täyttää kriittiset kohdat ja pyrkiä täyttämään kaikki saavutettavuusdirektiivin määrittelemät ehdot.

Itse käyttäisin termiä olennaisimmat seikat saavutettavuudessa ja käytettävyydessä. Tällöin voidaan puhua myös ymmärrettävyydestä.

Saavutettavuustestauksessa eduksi on, jos testausta tekevällä on hyvä käsitys siitä, millä tavoin eri apuvälineohjelmat toimivat eri tilanteissa, myös mobiililaitteissa. Samoin käytettävyyden huomioon ottaminen on tarpeen testausta tehtäessä.

Jos saavutettavuustestaus on tehty hyvin, sen tulokset auttavat kaikkia käyttäjiä (myös vanhuksia).

Osa julkishallinnon järjestelmistä on hyvin monimutkaisia ja niiden käyttäminen voi olla haasteellista. Jos käyttäjän mielestä saavutettavuus ei toteudu, hän voi katsoa sivuston saavutettavuusselosteesta, miten ja mihin ongelmasta voi ilmoittaa. Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen kahden viikon sisällä saamaansa vastaukseen, saavutettavuusselosteesta käy ilmi, millä tavoin voi toimia sen jälkeen.

Saavutettavuusselosteessa kerrotaan myös siitä, kuinka tietyn ongelman voi kiertää, ja kuinka sivuston ylläpitäjä yleensä mielellään auttaa näissä tilanteissa.

Vaikka digitaaliset palvelut täyttäisivät saavutettavuusvaatimukset, yhteiskunnassa on aina ihmisiä, jotka eivät pysty asioimaan digitaalisten palvelujen kautta. Heissä on vanhuksia, vammaisia ja myös nuoria ja työikäisiä. Yksi ratkaisu asiaan on valtuutuksen antaminen toiselle henkilölle tai esim. viranomaiselle. valtuutuksessa annetaan lupa tehdä tiettyjä asioita toisen puolesta, esim. hakea apteekista lääkkeet.

Tero Kokko
Saavutettavuustestaaja

Linkkejä

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet WCAG 2.1
www.w3.org/Translations/WCAG21-fi

Aluehallintovirasto
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Näkövammaisten liitto ry
http://www.nkl.fi

Saavutettavuuden teknisiä työkaluja
Teknisten saavutettavuusohjelmien tuloksiin on hyvä suhtautua kriittisesti.

Selainlaajennus
Relaimeen saatava laajennus, jolla voi tehdä saavutettavuustestausta sivustolla.
http://wave.webaim.org/

Tekninen saavutettavuustestaustyökalu
https://achecker.ca/checker/Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Saavutettavuustestaus

Saavutettavuustestauksen tulokset palvelevat näkövammaisten käyttäjien ohella kaikkia sivustojen käyttäjiä Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon saavutettavuus ... Lue saavutettavuus­testaamisesta lisää

Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Tilaa saavutettavuus­testaus

Millaisen saavutettavuus­testauksen tarvitset? Nopeasti ajateltuna uusin WCAG 2.1 ohjeiden­mukainen testaus... Lue lisää millaisen saavutettavuus­testauksen ja saavutettavuus­selosteen tarvitset

Kännykän teksti on himmeä

Testaa tekstin ja taustan väri

Värien selkeä kontrasti tekee sivuston helppolukuiseksi ja miellyttäväksi. Kyse on kirkkauserosta kahden värin välillä jossa kynnystaso on 125, ja värierosta tekstin ja taustavärin välillä, jossa .. Testaa tekstin ja taustan väri

Testausohjeet, liikennevaloissa on vihreä valo

Testausohjeet verkkosivun tekijälle

Hyvä suunnittelu helpottaa sivujen tekemistä. Lisäksi se auttaa sivujen yhtenäisyyden ja tyylikkään/siistin ulkoasun saavuttamisessa. Muutosten tekeminen . Lue testausohjeista lisää

kuva kävelytunnelista

Onko saavutet­tavuudella väliä?

Verkkosivujen tuottajien ja ostajien kannattaa sivustoja tehdessään ottaa huomioon niiden saavutet­tavuus. Huonosti toteutetuista sivustoista voi saada enemmän negatiivista .... Lue lisää onko saavutet­tavuudella väliä

Kaupassa otetaan tabletilla kuvaa hedelmätiskin hintalapusta

Kamera arjen apuna

näkö on väliaikaisesti tai pysyvästi heikentynyt esim. onnettomuuden tai sairauden vuoksi. Eri tilanteissa kamera voi olla suuri apu ongelmien ratkaisemiseen. Lue lisää kamerasta arjen apuna

Palstoitettu www sivu

Sivun palstoitus

Aiemmissa saavutettavuus­suosituksissa on suositeltu tekemään sivusta myös palstoittamaton vaihtoehto. Tätä tarvittiin vanhempien ruudunluku­ohjelmien vuoksi, Lue palstoituksesta lisää

Nvda ruudunlukuohjelma lukee ruudulta tekstiä ja muuta tietoa

NVDA-ruudunlukuohjelma

NVDA on ilmainen Windows -käyttöjärjestelmälle suunniteltu ruudunlukuohjelma. NVDA mahdollistaa tietokoneen käytön näkövammaisille henkilöille ilman ... Lue Nvda ruudunluku -ohjelmasta

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 22.06.2020 Webmaster