Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Onko saavutettavuudella väliä?

esteettomyydella

Verkkosivujen tuottajien ja ostajien kannattaa sivustoja tehdessään ottaa huomioon niiden saavutettavuus. Huonosti toteutetuista sivustoista voi saada enemmän negatiivista mainetta kuin on osannut ajatellakaan.

Perustasolla saavutettavuus ei vaadi paljon. Lähinnä se vaatii asennetta , joka voi olla ratkaiseva myyntivaltti. Ostajan kannattaa ottaa asia huomioon, sillä saavutettavuudessa on suosituksia, ohjeita ja EU:n saavutettavuusdirektiivin pohjalta laadittu lainsäädäntö.

Verkkosivustolla saavutettavuus voi olla kunnossa. Tilanne voi olla toinen, kun sivustolta siirrytään ulkoiseen sivustoon, joka voi olla esimerkiksi verkkokaupan maksujärjestelmä.

Saavutettavuus ja käytettävyys ovat osa sivuston suunnittelua. Ostajan on hyvä vaatia näitä jo sivuston perusmäärittelyjä tehtäessä. Tässä vaiheessa näistä ei oikeastaan tule edes lisäkustannuksia, sillä ne ovat osa sivuston perustaa. Vai joudutko maksamaan erikseen esimerkiksi sivukartasta tai haku elementistä? Jos sivuston tuottajalla ei ole taitoa tehdä saavutettavia ja käytettäviä sivustoja, voi miettiä, haluaako käyttää kyseistä yritystä.

On huomattava, että saavutettavuuteen liittyvät ominaisuudet vaikuttavat monesti positiivisesti muun muassa hakukonenäkyvyyteen.

Hyvä kello kauas kantaa, huono vielä kauemmas

Saavutettavuus ei liity vain näkövammaisten mahdollisuuteen käyttää sivustoja. Todellisuudessa se on yksi tekijä, jonka avulla sivustolle voidaan saada suurempia käyttäjäryhmiä, kun sitä voidaan käyttää millä selaimella tahansa ja missä päin maailmaa tahansa. Saavutettavuudesta on hyötyä myös liiketoiminnalle, sillä hyvä ja toimiva sivusto on markkinointivaltti.

kuva 1. Kuvitteellinen esimerkki sivuston kävijöistä voisi olla seuraava:
2 % Näkövammaisia
2 % Värisokeita
2 % Erikoiset päätelaitteet
3 % Vanhat selaimet
2 % Kuulovammaisia
1 % Ei javascriptiä
2 % Neurologisia vammoja
2 % Harvinainen resoluutio
4 % Lukivaikeudet

Kuvitteellinen kävijäjakauma sivustolla

Kuvitteellinen kävijäjakauma sivustolla

Prosenttiluvut ovat arvioita ja vaihtelevat todellisuudessa sivustoittain. Yhteensä näistä luvuista tulee kuitenkin 20 % sivuston käyttäjistä.

Vanhat markkinoinnin säännöt pätevät tässäkin. Jos kävijä on tyytyväinen, hän kertoo siitä kolmelle. Vihaisista kävijöistä kymmenen jakaa kokemuksensa esim. sosiaalisessa mediassa. Näin etenkin silloin, jos sivustolla ei ole palautelomaketta tai asiakkaan antamaan palautteeseen ei vastata.

Jos sivuston sadasta käyttäjästä 20 ei voi syystä tai toisesta käyttää sivustoa, heistä jokainen kertoo siitä ja yrityksen toiminnasta kymmenelle, jolloin tiedon saa 200 ihmistä. Jokainen meistä muistaa, missä on saanut huonoa palvelua.

Saavutettavuus parantaa näkyvyyttä

Hakukonenäkyvyyden parantuminen ja myös kaikkien potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen on tärkeää.

Hakukoneet eivät tunnista visuaalista hahmotusta, joten saavutettavuus vaikuttaa suoraan hakukonenäkyvyyteen.

Saavutettavuus tuo tehoa, koska kuvien ja muiden vastaavien informaatio on luettavissa myös tekstinä. Lisäksi muun muassa hyvin nimetyt linkit ovat kaikille hyödyksi.

Kuvassa linkeillä on oma title

kuva 2. Kuvassa linkeillä on oma title
Kuvassa on upotettuna useita linkkejä. Linkit saadaan näkyviin, kun niihin lisätään title. Esimerkki on katsottavissa täällä

Verkkosivujen kohdalla puhutaan myös käytettävyydestä. Vaikka sivusto on saavutettava, se ei välttämättä ole käytettävä. Saavutettavuus kuitenkin parantaa käytettävyyttä, mutta siitä huolimatta on muistettava yleiset käytettävyyden periaatteet.

Saavutettava ei ole ruma

Saavutettavuus ei vaikuta sivustojen visuaaliseen ulkoasuun. Saavutettavat sivustot voivat olla yhtä tyylikkäitä kuin muutkin sivustot.

Saavutettavia sivustoja voi käyttää lähes millä tahansa päätelaitteella. Hyvin suunniteltuina ja toteutettuina ne parantavat yrityksen tai muun sivustojen ostajan näkyvyyttä. Tämähän on myös imagokysymys.

Tällä hetkellä yksi yleinen tapa tehdä design-sivustoja on himmentää kirjasinten väri hyvin vaaleaksi. Kun tekstin ja taustan värin kontrasti ei ole riittävä, ikäihmisten ja monien muiden käyttäjien on vaikea lukea sivustolla olevaa tekstiä. Kontrasti on helppo tarkastaa
testaa tekstin ja taustan väri -sivulla.

tekstin ja taustan väriero on riittävä

Tarvittava kontrasti harmaalle tekstille oli testissä #4F4F4F

Onko saavutettavuus vaikeaa?

Saavutettavien verkkosivujen tuottamisessa on usein kyse pienistä asioista, jotka olisi osattava ottaa huomioon sivustoja suunniteltaessa ja tehtäessä. Toisaalta on oltava valmius tehdä sivustoon muutoksia, jos niiden avulla voidaan parantaa saavutettavuutta.

Yksi esimerkki on verkkokaupan käyttämä maksutapa, joka ei alkuun ollut saavutettava. Asiasta annettiin palautetta ja pienellä muutoksella maksutapa saatiin saavutettavaksi. Palvelun tarjoaja oli tyytyväinen ja nyt kaikki voivat käyttää verkkokauppaa ja hoitaa maksun itsenäisesti.

Millainen palvelun ostaja tai myyjä haluat olla?

Ei väliä. En tiedä saavutettavuuteen liittyvistä asioista.
Kyllä, asia on tiedostettu ja se on otettu huomioon tulevissa päivityksissä
Kyllä olemme tietoisia ja käsittääksemme asiat ovat kunnossa.
Saavutettavuutta on testattu ja muutamaan kohtaan tehdään korjauksia seuraavien päivitysten mukana.
Kyllä, asia on kunnossa.

Yleisimpiä sivustojen saavutettavuusongelmia

Monesti sivuston saavutettavuutta voi selvittää itse tarkistamalla tiettyjä asioita. Jos haluaa perusteellisemman selvityksen tai testauksen, kannattaa käyttää ammattilaisten tarjoamia palveluja.

Yleisimpiä ongelmia ja niiden ratkaisuja ovat:

Nimeämättömät linkit
Javascriptillä toteutetuille tai kuvallisille linkeille lisätään kuvaava nimi alt-tekstillä tai title-elementillä.

Sivusto ei toimi näppäinkomennoilla vaan vaatii hiiren käyttöä
WCAG 2.x -standardissa todetaan, että sivuston toiminnallisuudet tulee toteuttaa siten, että sivusto on käytettävissä näppäimistöltä.

Kuvien alt-tekstit puuttuvat
Kuville lisätään alt-teksti, jossa kerrotaan sanallisesti, mitä kuvassa on.

Pdf-tiedostot
Pdf-tiedostojen saavutettavuudessa on useita ongelmia. Kyse on lähinnä siitä, millä tavoin pdf-tiedostot tehdään. Lisäksi kyse on muun muassa kuvien ja taulukoiden luettavuudesta.

Värien kontrastit ovat liian heikkoja
Sivuston tekstin ja taustan värien välinen kontrasti on helppo tarkastaa sivulta Testaa tekstin ja taustan väri.

Kaaviot, kuviot ja graafiset esitykset
Monesti näiden kirjoittaminen tekstiksi on pieni vaiva. Ainakin keskeisin sisältö on suositeltavaa esittää sanallisessa muodossa.

Suositukset ja direktiivit tulevat

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on Suomessa voimassa laintasoisena. Se on tullut voimaan 10.6.2016. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta käsittelee vammaissopimuksen artikla 9.

EU:n saavutettavuusdirektiivi koskee julkisen sektorin verkkosivujen saavutettavuutta. Sen pohjalta on Suomessa säädetty laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

Yhdenvertaisuuslaki vaikuttaa verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kohdalla (yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). Lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Lisäksi se koskee tavaroiden ja palvelujen tarjoamista.

Evästeiden tallentaminen edellyttää käyttäjän aktiivisen suostumuksen

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyys (Eu-direktiivi)
Yhdenmukaistaa esteettömyyttä koskevat vaatimukset tiettyjen tuotteiden ja palvelujen osalta. Direktiivi astuu voimaan v. 2025

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
Laki henkilötietojen käsittelystä, jota alettiin soveltaa henkilötietojen käsitelyssä keväällä 2018.

Linkkejä

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet WCAG 2.1

Aluehallintovirasto

Evästeiden tallentaminen edellyttää käyttäjän aktiivisen suostumuksen

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyys

Testaa tekstin ja taustan väri

Testausohjeet verkkosivun tekijöille

Saavutettavuustestauksen tilaus

Tietosuoja
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi

Katso myös

Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Saavutettavuustestaus

Saavutettavuustestauksen tulokset palvelevat näkövammaisten käyttäjien ohella kaikkia sivustojen käyttäjiä Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon saavutettavuus ... Lue saavutettavuus­testaamisesta lisää

Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Tilaa saavutettavuus­testaus

Millaisen saavutettavuus­testauksen tarvitset? Nopeasti ajateltuna uusin WCAG 2.1 ohjeiden­mukainen testaus... Lue lisää millaisen saavutettavuus­testauksen ja saavutettavuus­selosteen tarvitset

Kännykän teksti on himmeä

Testaa tekstin ja taustan väri

Värien selkeä kontrasti tekee sivuston helppolukuiseksi ja miellyttäväksi. Kyse on kirkkauserosta kahden värin välillä jossa kynnystaso on 125, ja värierosta tekstin ja taustavärin välillä, jossa .. Testaa tekstin ja taustan väri

Testausohjeet, liikennevaloissa on vihreä valo

Testausohjeet verkkosivun tekijälle

Hyvä suunnittelu helpottaa sivujen tekemistä. Lisäksi se auttaa sivujen yhtenäisyyden ja tyylikkään/siistin ulkoasun saavuttamisessa. Muutosten tekeminen . Lue testausohjeista lisää

kuva kävelytunnelista

Onko saavutet­tavuudella väliä?

Verkkosivujen tuottajien ja ostajien kannattaa sivustoja tehdessään ottaa huomioon niiden saavutet­tavuus. Huonosti toteutetuista sivustoista voi saada enemmän negatiivista .... Lue lisää onko saavutet­tavuudella väliä

Saavutettavuus ei toteudu, tummat kierreportaat nousevat ylöspäin

Jos saavutet­tavuus ei toteudu?

Vaikka sivustolla olisi tehty saavutettavuus­testaus ja se täyttäisi kaikki kriteerit, on mahdollista, ettei sivusto ole saavutettava tai ymmär­rettävä... Lue lisää jos saavutet­tavuus ei toteudu

Kaupassa otetaan tabletilla kuvaa hedelmätiskin hintalapusta

Kamera arjen apuna

näkö on väliaikaisesti tai pysyvästi heikentynyt esim. onnettomuuden tai sairauden vuoksi. Eri tilanteissa kamera voi olla suuri apu ongelmien ratkaisemiseen. Lue lisää kamerasta arjen apuna

Palstoitettu www sivu

Sivun palstoitus

Aiemmissa saavutettavuus­suosituksissa on suositeltu tekemään sivusta myös palstoittamaton vaihtoehto. Tätä tarvittiin vanhempien ruudunluku­ohjelmien vuoksi, Lue palstoituksesta lisää

Nvda ruudunlukuohjelma lukee ruudulta tekstiä ja muuta tietoa

NVDA-ruudunlukuohjelma

NVDA on ilmainen Windows -käyttöjärjestelmälle suunniteltu ruudunlukuohjelma. NVDA mahdollistaa tietokoneen käytön näkövammaisille henkilöille ilman ... Lue Nvda ruudunluku -ohjelmasta

responsiivinen suunnittelu mahdollistaa saman sivun näyttämisen eri päätelaiteilla

Responsiivininen sivu

Saavutettavan sivun, etenkin jos sivulta vaaditaan WCAG 2.1 ohjeidenmukainen tasoista saavutettavuutta, voi sen toteuttaa responsiivisuudella. Sen avulla sivusta Lue lisää responsiivisestö sivusta

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 31.12.2020 Webmaster