Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Saavutettavuustestauksen tilaus

Pistekirjoituksen lukeminen

Kenelle teet sivuston? Esteettömyys, käytettävyys, saavutet­tavuus ja hakukoneoptimointi ovat monelta osin samaa asiaa. Esteettömyystestauksen tuloksia voidaan käyttää sivustojen helppokäyttöisyyden lisäämiseen (käytettävyys) ja sivustojen hakukonenäkyvyyden parantamiseen (hakukoneoptimointi.

Testauksen tasot ja ajat

Oheisesta taulukosta voit katsoa, millaista testausta tarvitset, ja hinnastosta saat laskettua sen kustannukset.

Esitestaus

Ota esteettömyystestaus mukaan alusta lähtien. Esitestauksessa sivustoa tarkastellaan ensimmäisen HTML-version perusteella, ja sen pohjalta annetaan lyhyt lausunto. Näin osa mahdollisista ongelmista voidaan poistaa jo ennen sivuston rakentamista. Tämä voi säästää aikaa ja kustannuksia, koska valmiiseen sivustoon tehtävät muutostyöt jäänevät vähäisemmiksi.

1 tunti, jossa saadusta sivuversiosta lyhyt raportti perusongelmista

Esteettömyystestaus

Testausta tehtäessä otetaan huomioon:

Sivujen esteettömyys, käytettävyys ja toimivuus mm. ruudunlukuohjelmalla, navigaation toimivuus, sivupohjan rakenne ja tiedonhankinta sivuilta. Testauksen rajaamisesta huolimatta sen avulla saadaan todenmukainen kokonaiskuva sivustosta ja siinä mahdollisesti olevista ongelmista.

Testaus kattaa tilaajan tarpeet, kun ei ole tarvetta luokitukseen perustuvalle testaukselle.

5+4 tuntia, joista 5 tuntia testaukseen ja 4 tuntia raportin kirjoittamiseen

W3C 2.0 luokiteltu tasotestaus

Testaus tehdään W3C Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 –ohjeistuksen mukaan. testausta tehtäessä otetaan huomioon:

Sivujen esteettömyys ja toimivuus mm. ruudunlukuohjelmalla, navigaation toimivuus, sivupohjan rakenne ja tiedonhankinta sivuilta. Testauksen rajaamisesta huolimatta sen avulla saadaan todenmukainen kokonaiskuva sivustosta ja siinä mahdollisesti olevista ongelmista.

Testaus kattaa W3C 2.0 luokitellun tasotestauksen

6 + 5 tuntia, jolloin 6 tuntia testaukseen ja 5 tuntia raportin kirjoittamiseen

Laaja testaus

Laaja testaus kattaa W3C 2.0 luokitellun tasotestauksen lisäksi testauksen apuvälineohjelmistojen eri versioilla. Testauksessa otetaan huomioon myös vanhempia apuvälineversioita ja selaimia sekä niiden tarpeiden pohjalta esiin nousevia ongelmia. Tämä on hyödyllistä mm. silloin, kun sivusto tai palvelu on suunnattu erityisesti näkövammaisille käyttäjille.

10 + 8 tuntia, jolloin 10 tuntia testaukseen ja 8 tuntia raportin kirjoittamiseen

Suositeltavaa on valita esitestaus ja omien tarpeidesi mukainen testaus.

Kokko-Kokki oy tarjoaa testauksia

vuonna 2019 hintaan 45 a¬/tunti + alv

Yli 10 vuotta saavutettavuustestausta

Kokko-Kokki Oy on tehnyt www-sivustojen saavutettavuustestauksia vuodesta 2003 mm. näkövammaisten Keskusliiton hyväksymänä asiantuntijana.


Testauksen tarkoituksena on laatia objektiivinen raportti toimeksiannetusta sivustosta ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä.

Kun sivusto suunnitellaan alusta alkaen esteettömäksi, sen käyttö on mahdollista kaikille internetin käyttäjille. Esteettömyydessä on seikkoja, jotka parantavat myös esim. hakukonenäkyvyyttä. Lisäksi selkeys ja helppokäyttöisyys tuovat kävijän sivustolle toisenkin kerran.


Esteettömyyden huomioon ottaminen sivustojen suunnittelussa ei vaadi paljon, mutta hyödyttää molempia osapuolia pitkään.

Saavutettavuustestauksen tulokset palvelevat näkövammaisten käyttäjien ohella kaikkia sivustojen käyttäjiä.

Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys, samalla otetaan huomioon myös moni yhteensopivuusseikka. Tämä takaa, että sivusto rakennetaan yhteensopivaksi nykyisten ja tulevien teknisten mahdollisuuksien kanssa.

Saavutettavuustestauksessa ohjenuorana toimivat WWW-sivustoille laaditut esteettömyysohjeet, jotka ottavat huomioon sekä sokeiden että heikkonäköisten käyttäjien tarpeet.

Testaus on mahdollista tehdä myös laajempana W3 2.0 -luokiteltuna tasotestauksena. W3 2.0 - testaus jakaantuu neljään periaatteeseen

havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus.

Periaatteiden alla ovat ohjeet, joita on 12. Ne tarjoavat verkkosivujen perustavoitteet niin, että sisältö olisi saavutettavaa henkilöille, joilla on jokin vamma tai rajoite.

Uutta! Esitestaus

Ota saavutettavuustestaus mukaan alusta lähtien. Laajemman kuvan saa, jos mukaan ottaa esitestauksen. Silloin sivustoa tarkastellaan ensimmäisen HTML-version perusteella, ja sen pohjalta annetaan lyhyt lausunto.

Näin osa ongelmista on mahdollista poistaa jo ennen sivuston rakentamista. Tämä voi säästää aikaa ja kustannuksia, koska valmiiseen sivustoon tehtävät muutostyöt jäänevät vähäisemmiksi.

Saavutettavuustestauksen konkreettisena tuloksena sivuston luettavuus paranee ja siitä tulee käyttäjäystävällisempi.

Kyllä kiitos!

Tarvitsemme saavutettavuustestausta ja haluamme kuulla siitä lisää.

Kokko-Kokki Oy
Vanha Puroniitynpolku 3 D 29
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 07.08.2019 Webmaster