Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Sivun palstoitus

Palstoitettu www sivu

Aiemmissa saavutettavuus suosituksissa on suositeltu tekemään sivusta myös palstoittamaton vaihtoehto. Tätä tarvittiin vanhempien ruudunlukuohjelmien vuoksi, sillä ne eivät välttämättä lukeneet sujuvasti taulukoita. Kun sivut oli palstoitettu taulukoilla, ruudunlukuohjelma saattoi lukea palstat rinnakkain. Silloin teksti oli esim. tällainen.

www sivun taulukointi table elementillä

Etusivu Yritys oy on tilaa uutiskirje

Ruudunlukuohjelmat ovat kehittyneet. Myös tapa palstoittaa on muuttunut. Nykyisin palstoitukseen käytetään vain harvoin table-elementtejä. Useimmiten käytössä on suositusten mukainen div-elementti.

Toinen asiaan vaikuttava seikka on WCAG 2.x ohjeistus, jossa sanotaan

Leveys on enintään 80 merkkiä tai kuvaketta

Tekstiä ei ole tasattu molempiin reunoihin

Riviväli on vähintään puolitoista riviä kappaleiden sisällä, ja kappaleiden väli on vähintään 1,5 kertaa suurempi kuin riviväli.

Tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa 200 prosenttiin asti tavalla, joka ei vaadi käyttäjää vierittämään tekstiä vaakasuunnassa rivin lukemiseksi koko näytön ikkunassa.

Tekstiä esittävät kuvat (ei poikkeusta)
Tekstiä esittäviä kuvia käytetään yksinomaan koristeena tai silloin, kun tietty tekstin esitystapa on olennainen välitettävän informaation kannalta

Kun palstoitukseen käytetään div-elementtejä, ruudunlukuohjelman käyttäjät voivat lukea palstan kerrallaan. Suurennusohjelman käyttäjät voivat liikkua sivulla palsta kerrallaan, mikä vähentää turhaa vaakasuunnassa liikkumista. Mobiililaitteilla palstoitus voidaan muuttaa siten, että palstat ovat allekkain.Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Saavutettavuustestaus

Saavutettavuustestauksen tulokset palvelevat näkövammaisten käyttäjien ohella kaikkia sivustojen käyttäjiä Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon saavutettavuus ... Lue saavutettavuus­testaamisesta lisää

Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Tilaa saavutettavuus­testaus

Millaisen saavutettavuus­testauksen tarvitset? Nopeasti ajateltuna uusin WCAG 2.1 ohjeiden­mukainen testaus... Lue lisää millaisen saavutettavuus­testauksen ja saavutettavuus­selosteen tarvitset

Kännykän teksti on himmeä

Testaa tekstin ja taustan väri

Värien selkeä kontrasti tekee sivuston helppolukuiseksi ja miellyttäväksi. Kyse on kirkkauserosta kahden värin välillä jossa kynnystaso on 125, ja värierosta tekstin ja taustavärin välillä, jossa .. Testaa tekstin ja taustan väri

Testausohjeet, liikennevaloissa on vihreä valo

Testausohjeet verkkosivun tekijälle

Hyvä suunnittelu helpottaa sivujen tekemistä. Lisäksi se auttaa sivujen yhtenäisyyden ja tyylikkään/siistin ulkoasun saavuttamisessa. Muutosten tekeminen . Lue testausohjeista lisää

kuva kävelytunnelista

Onko saavutet­tavuudella väliä?

Verkkosivujen tuottajien ja ostajien kannattaa sivustoja tehdessään ottaa huomioon niiden saavutet­tavuus. Huonosti toteutetuista sivustoista voi saada enemmän negatiivista .... Lue lisää onko saavutet­tavuudella väliä

Saavutettavuus ei toteudu, tummat kierreportaat nousevat ylöspäin

Jos saavutet­tavuus ei toteudu?

Vaikka sivustolla olisi tehty saavutettavuus­testaus ja se täyttäisi kaikki kriteerit, on mahdollista, ettei sivusto ole saavutettava tai ymmär­rettävä... Lue lisää jos saavutet­tavuus ei toteudu

Kaupassa otetaan tabletilla kuvaa hedelmätiskin hintalapusta

Kamera arjen apuna

näkö on väliaikaisesti tai pysyvästi heikentynyt esim. onnettomuuden tai sairauden vuoksi. Eri tilanteissa kamera voi olla suuri apu ongelmien ratkaisemiseen. Lue lisää kamerasta arjen apuna

Nvda ruudunlukuohjelma lukee ruudulta tekstiä ja muuta tietoa

NVDA-ruudunlukuohjelma

NVDA on ilmainen Windows -käyttöjärjestelmälle suunniteltu ruudunlukuohjelma. NVDA mahdollistaa tietokoneen käytön näkövammaisille henkilöille ilman ... Lue Nvda ruudunluku -ohjelmasta

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 08.9.2020 Webmaster