Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Jaws ruudunluku-ohjelman pikanäppäimet

Tietotyöläinen

Tietokoneen kanssa asioita voi tehdä monella eri tavalla. Esimerkiksi hiiren sijasta voi käyttää näppäinkomentoja, jotka ovat välillä nopeampi tapa kuin hiirellä klikkailu.

Tekstin lukeminen

Ruudun lukeminen

Puhuminen

Kohdistimen siirtäminen

muut

Excel

Explorer

Tekstin lukeminen


Laskinnäppäimistö:

5 Lukee kohdalla olevan kirjaimen
INS 5Lukee kohdalla olevan sanan
INS 55Tavaa kohdalla olevan sanan
INS 8Lukee kohdistinrivin
INS 4Lukee sanoittain taaksepäin, sanoo kohdistimen oikealla puolella olevan sanan
INS 6Lukee sanoittain eteenpäin. Sanoo kohdistimen oikealla puolella olevan sanan.
INS 2Lukee kohdistimesta tekstin loppuun
INS 7Lukee rivin alun kohdistimeen asti
INS 9Lukee rivin lopun kohdistimesta lähtien
INS 1Lukee ikkunan ensimmäisen rivin
INS 3Lukee ikkunan alimman rivin
Alt + num 5Lue lause
Alt + num 8Lue edellinen lause
Alt + num 2Lue seuraava lause
Alt + insert + num 2Lue teksti ja attribuutit

(HUOM! Kun käytetään toimintoa lue asiakirjan loppuun, INSERT + NUOLI ALAS, voidaan puheen nopeutta säätää PAGE UP j PAGE DOWN näppäimillä. PAGE UP vähentää ja PAGE DOWN lisää

Ruudun lukeminen


Ctrl tai shiftpuheen keskeytys
INS + TSanoo ikkunan otsikon
INS + BLukee dialogin valintajärjestyksessä
INS + TABSanoo missä ollaan
INS + ESanoo oletuspainikkeen
INS + 5Sanoo värit
INS + SHIFT + NUOLI ALASLukee maalatun tekstin
INS + FSanoo fontin + attribuutteja
INS + F11Lukee tehtäväpalkin
INS + F12Kertoo kellonajan
Ins + F12 + F12Kertoo päivämäärän
INSERT+F11List System Tray Icons *
CTRL+INSERT+SHIFT+GListaa nimetyt grafiikka oliot
Ins + CRead word in context *
Ctrl + shift + insert + CSano kohdistimen tyyppi
Hidasta puhettaAlt + shift + page up
Nopeuta puhettaAlt + shift + Page down
Ctrl + insert + HCustom Highlight Assign
Insert + 3 *
Insert + 4Graphigs mode toggle *
Insert + ctrl + FJaws-etsintä
Insert + F3Toista jaws-etsintä uudelleen
Insert + QSano aktiivisen ohjelman suoritusohjelman (exe) nimi
Insert + WSanoo aktiivisen sovelluksen näppäinkomentoja
Ctrl + insert + cClear initial values *
Insert + F2Aja jaws-manager
Insert + 6Configuration manager
Insert + DDigtionary manager
Insert + GFrame manager
Insert + 8Keyboard manager
Insert + OScript manager
Insert + 7 *
Ctrl + insert + F1Screen Sensitive Help Technical *
Insert + XSay frame at cursor *
CTRL+INSERT+F2Say special Window Classes
Alt + num pistesanoo aktiivisen kursorin + koordinaatit

Puhuminen


INS + 2Sanoittain / merkeittäin
INS + Skaikki/korostettu/ei mitään
55 nopeastiMuuttaa kirjaimen lukutapaa
INS + VPuheliaisuuden taso

Kohdistimen siirtäminen


7 eli homerivin alkuun
1 eli endrivin loppuun
8 eli nuoli ylösrivi ylöspäin
2 eli nuoli alasrivi alaspäin
4 eli nuoli vasmerkki vasemmalle
6 eli nuoli oikmerkki oikealle

Muut


Ins + F6pienentää ohjelmat ja siirtää työpöydälle
INS + GGrafiikkamerkkien opetus
Num +PC kursori
Num -Jaws kursori
INS +siirtää pc-kursorin jaws-kursorin luo
INS -siirtää jaws-kursorin pc-kursorin luo
INS + F1Tilannekohtainen helppi
INS + HPikanäppäin ohje
Num /Hiiren vasen näppäin
NUM *Hiiren oikea näppäin
INS + /Hiiren vasemman lukitus
(raahataan nuolilla JAWS cursor tilassa)
// Kaksoisklikkaus
ALT + SHIFT + NUOLETLiikuttaa hiirikohdistinta
INS + DELSanoo aktiivisen kohdistimen (PC/JAWS) *
INS + ESCScreen refresh *
SEKALAISET
INS + F4Sulkee Jawsin
INS + JJaws ikkuna
INS + 1Näppäimistö helppi
CTRL + INS + VSanoo ohjelman version

Excel


INS + CSanoo solun koordinaatit
INS + N Lukee maalatun alueen
ALT + CTRL + SHIFT + RMäärittelee rivin, jolla sarakeotsikot on
ALT + CTRL + SHIFT + CMäärittelee sarakkeen, jolla riviotsikot on
SHIFT + CTRL + TSanoo sarake ja riviotsikot kun sarake tai rivi vaihtuu
ALT + 1Lukee sarakkeen ensimmäisen solun
ALT + 2Lukee sarakkeen toisen solun
ALT + 3Lukee sarakkeen kolmannen solun
ALT + 4Lukee sarakkeen neljännen solun
ALT + 5Lukee rivin ensimmäisen solun
ALT + 6Lukee rivin toisen solun
ALT + 7Lukee rivin kolmannen solun
ALT + 8Lukee rivin neljännen solun
ALT + SHIFT + BKertoo solun reunaviivat
INS + DELLukee rivin summan (jos laskettu)
INS + ENTERLukee sarakkeen summan (jos laskettu)

Explorer


NUm /Forms mode *
INS + RLukitsee JAWS kursorin
INS + F5Siivoaa näytön
INS + F7Linkkilista
INS + F9Framelista
Ins ja A kertoo sivun osoitteen
Ctrl ins ja home siirtää ensimmäiseen edit-täyttökenttään.
Ins ja z asettaa virtuaalikursorin päälle ja pois
Ins + enterLukee tekstin jättäen linkit pois

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 10.10.2014 Webmaster