Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Onko esteettömyydellä väliä?

kuva kävelytunnelista

 • Hyvä kello kauas kantaa, huono vielä kauemmas

 • Esteettömyys parantaa näkyvyyttä

 • Esteetön ei ole ruma

 • Suositukset ja direktiivit tulevat

 • Onko esteettömyys vaikeaa?

 • Yleisimpiä sivustojen esteettömyysongelmia

 • Linkkejä

 • Verkkosivujen tuottajien ja ostajien kannattaa sivustoja tehdessään ottaa huomioon niiden esteettömyys. Huonosti toteutetuista sivustoista voi saada enemmän negatiivista mainetta kuin on osannut ajatellakaan.

  Perustasolla esteettömyys ei vaadi paljon. Lähinnä se vaatii asennetta , joka voi olla ratkaiseva myyntivaltti. Ostajan kannattaa ottaa asia huomioon, sillä esteettömyydestä on suosituksia, ohjeita ja tulossa on myös direktiivi.

  Verkkosivustolla esteettömyys voi olla kunnossa. Tilanne voi olla toinen, kun sivustolta siirrytään ulkoiseen sivustoon, joka voi olla esimerkiksi verkkokaupan maksujärjestelmä.

  Esteettömyys ja käytettävyys ovat osa sivuston suunnittelua. Ostajan on hyvä vaatia näitä jo sivuston perusmäärittelyjä tehtäessä. Tässä vaiheessa näistä ei oikeastaan tule edes lisäkustannuksia, sillä ne ovat osa sivuston perustaa. Vai joudutko maksamaan erikseen esimerkiksi sivukartasta tai haku elementistä? Jos sivuston tuottajalla ei ole taitoa tehdä esteettömiä ja käytettäviä sivustoja, voi miettiä, haluaako käyttää kyseistä yritystä.

  On huomattava, että esteettömyyteen liittyvät ominaisuudet vaikuttavat monesti positiivisesti muun muass hakukonenäkyvyyteen.

  Erilaisia sovelluksia tehtäessä esteettömyyteen liittyvät seikat kannattaa ottaa mukaan jo tuotekehitysvaiheessa. Tässä vaiheessa otetaan mukaan myös eri selainten ominaisuudet, joten esteettömyys ja käytettävyys on tärkeää sisällyttää samaan vaiheeseen.

  Hyvä kello kauas kantaa, huono vielä kauemmas

  Esteettömyys ei liity vain näkövammaisten mahdollisuuteen käyttää sivustoja. Todellisuudessa se on yksi tekijä, jonka avulla sivustolle voidaan saada suurempia käyttäjäryhmiä, kun sitä voidaan käyttää millä selaimella tahansa ja missä päin maailmaa tahansa. Esteettömyydestä on hyötyä myös liiketoiminnalle, sillä hyvä ja toimiva sivusto on markkinointivaltti.

  Kuvitteellinen esimerkki sivuston kävijöistä voisi olla seuraava:

  2 % Näkövammaisia

  2 % Värisokeita

  2 % Erikoiset päätelaitteet

  3 % Vanhat selaimet

  2 % Kuulovammaisia

  2 % Ei javascriptiä

  2 % Neurologisia vammoja

  5 % Harvinainen resoluutio

  5 % Lukivaikeudet

  Kuvitteellinen kävijäjakauma sivustolla

  Prosenttiluvut ovat arvioita ja vaihtelevat todellisuudessa sivustoittain. Yhteensä näistä luvuista tulee kuitenkin 25 % sivuston käyttäjistä.

  Vanhat markkinoinnin säännöt pätevät tässäkin. Jos asiakas on tyytyväinen, hän kertoo siitä kolmelle. Vihaisista asiakkaista kymmenen jakaa kokemuksensa sosiaalisessa mediassa. Näin etenkin silloin, jos sivustolla ei ole palautelomaketta tai asiakkaan antamaan palautteeseen ei vastata.

  Jos sivuston sadasta käyttäjästä 25 ei voi syystä tai toisesta käyttää sivustoa, heistä jokainen kertoo siitä ja yrityksen toiminnasta kymmenelle, jolloin tiedon saa 250 ihmistä. Jokainen meistä muistaa, missä on saanut huonoa palvelua.

  Esteettömät sivustot tuovat enemmän kävijöitä. Paitsi hakukonenäkyvyyden parantuminen, myös kaikkien potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen on tärkeää.

  Esteettömyys parantaa näkyvyyttä

  Hakukoneet eivät tunnista visuaalista hahmotusta, joten esteettömyys vaikuttaa suoraan hakukonenäkyvyyteen.

  Esteettömyys tuo tehoa, koska kuvien ja muiden vastaavien informaatio on luettavissa myös tekstinä. Lisäksi muun muassa hyvin nimetyt linkit ovat hyödyksi.

  Kuvassa linkeillä on oma title

  Kuvassa on upotettuna useita linkkejä. Linkit saadaan näkyviin, kun niihin lisätään title. Esimerkki on katsottavissa täällä

  Verkkosivujen kohdalla puhutaan myös käytettävyydestä. Vaikka sivusto on esteetön, se ei välttämätä ole käytettävä. Esteettömyys kuitenkin parantaa käytettävyyttä, mutta siitä huolimatta on muistettava yleiset käytettävyyden periaatteet.

  Esteetön ei ole ruma

  Esteettömyys ei vaikuta sivustojen visuaaliseen ulkoasuun. Esteettömät sivustot voivat olla yhtä tyylikkäitä kuin muutkin sivustot.

  Esteettömiä sivustoja voi käyttää lähes millä tahansa päätelaitteella. Hyvin suunniteltuina ja toteutettuina ne parantavat yrityksen tai muun sivustojen ostajan näkyvyyttä. Tämähän on myös imagokysymys.

  Tällä hetkellä yksi yleinen tapa tehdä design-sivustoja on himmentää kirjasinten väri hyvin vaaleaksi. Kun tekstin ja taustan värin kontrasti ei ole riittävä, ikäihmisten ja monien muiden käyttäjien on vaikea lukea sivustolla olevaa tekstiä. Kontrarasti on helppo tarkastaa

  tekstin ja taustan väriero on riittävä

  Tarvittava kontrasti harmaalle tekstille oli testisssä #4F4F4F

  Suositukset ja direktiivit tulevat

  Verkkosivujen esteettömyydestä on suosituksia, mutta myös uusia huomioon otettavia asioita on tulossa.

  On hyvä miettiä, mitä vuoden 2015 alussa voimaan tullut uusi yhdenvertaisuslaki vaikuttaa verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kohdalla (yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). Lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Lisäksi se koskee tavaroiden ja palvelujen tarjoamista.

  YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on hyväksytty eduskunnassa 3.3.2015. Se on tarkoitus ratifioida mahdollisimman nopeasti. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen jo vuonna 2007, mutta ratifiointi on kestänyt pitkään. Suomen ohella Irlanti ja Hollanti ovat ainoat EU-maat, joissa sopimus on yhä ratifioimatta.

  EU:ssa on valmisteilla verkkosivustojen esteettömyyteen tarttuva saavutettavuusdirektiivi. Se koskee julkisen sektorin verkkosivujen esteettömyyttä.

  Onko esteettömyys vaikeaa?

  Esteettömien verkkosivujen tuottamisessa on usein kyse pienistä asioista, jotka olisi osattava ottaa huomioon sivustoja suunniteltaessa ja tehtäessä. Toisaalta on oltava valmius tehdä sivustoon muutoksia, jos niiden avulla voidaan parantaa esteettömyyttä.

  Yksi esimerkki on verkkokaupan käyttämä maksutapa, joka ei alkuun ollut esteetön. Asiasta annettiin palautetta ja pienellä muutoksella maksutapa saatiin esteettömäksi. Palvelun tarjoaja oli tyytyväinen ja nyt kaikki voivat käyttää verkkokauppaa ja hoitaa maksun itsenäisesti.

  Millainen palvelun ostaja tai myyjä haluat olla?

  Ei väliä. En tiedä esteettömyyteen liittyvistä asioista.

  Kyllä, asia on tiedostettu ja se on otettu huomioon tulevissa päivityksissä

  Kyllä olemme tietoisia ja käsittääksemme asiat ovat kunnossa.

  Esteettömyyttä on testattu ja muutamaan kohtaan tehdään korjauksia seuraavien ohjelmistopäivitysten mukana.

  Kyllä, asia on kunnossa.

  Yleisimpiä sivustojen esteettömyysongelmia

  Monesti sivuston esteettömyyttä voi selvittää itse tarkistamalla tiettyjä asioita. Jos haluaa perusteellisemman selvityksen tai testauksen, kannattaa käyttää ammattilaisten tarjoamia palveluja.

  Yleisimpiä ongelmia ja niiden ratkaisuja ovat:

  Nimeämättömät linkit

  Javascriptillä toteutetuille tai kuvallisille linkeille lisätään kuvaava nimi alt-tekstillä tai title-elementillä.

  Sivusto ei toimi näppäinkomennoilla vaan vaatii hiiren käyttöä

  w3 2.0 -standardissa todetaan ā€¯Sivuston toiminnallisuudet tulee toteuttaa siten, että sivusto on käytettävissä näppäimistöltä.ā€¯

  Jos sivustosta on olemassa mobiiliversio, se toimii useimmiten näppäimistöltä eli hiiren käyttö ei ole välttämätöntä. Mobiiliversioiden kohdalla on otettava huomioon sivuston sisältö, joka saattaa mobiiliversiossa olla suppeampi kuin muussa versiossa.

  Kuvien alt-tekstit puuttuvat

  Kuvalle lisätään alt-teksti, jossa kerrotaan sanallisesti, mitä kuvassa on.

  Pdf-tiedostot ovat kuvia

  Pdf-tiedostojen saavutettavuudessa on useita ongelmia. Kyse on lähinnä siitä, millä tavoin pdf-tiedostot tehdään. Lisäksi kyse on muun muassa kuvien ja taulukoiden luettavuudesta.

  Jos palvelun tuottamat pdf-tiedostot ovat vain kuvia, tilanne on huono myös hakukonenäkyvyyden kannalta. Asiasta on tarkemmin Saavutettava PDF-tiedosto -artikkelissa.

  Värien kontrastit ovat liian heikkoja

  Sivuston tekstin ja taustan värien välinen kontrasti on helppo tarkastaa sivulta Testaa tekstin ja taustan väri.

  Kaaviot, kuviot ja graafiset esitykset

  Monesti näiden kirjoittaminen tekstiksi on pieni vaiva. Ainakin keskeisin sisältö on suositeltavaa esittää sanallisessa muodossa.

  Linkkejä

  Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

  www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

  YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus www.stm.fi/hyvinvointi/osallisuuden_edistaminen/vammaispolitiikka

  EU:n direktiivi verkkosivujen saavutettavuudesta. https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=havl+19/2014

  Testaa tekstin ja taustan väri www.saavutettauuvs.fi/kontrasti.php

  Saavutettava pdf tiedosto www.saavutettauuvs.fi/pdf_saavutettava.php

  Testausohjeet verkkosivun tekijöille www.saavutettauuvs.fi/testaus.php

  Saavutettavuustestauksen tilaus www.saavutettauuvs.fi/tilaa.php

Kokko-Kokki Oy
Vanha Puroniitynpolku 3 D 29
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 28.05.2015 Webmaster