Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Saavutettavuus

Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Saavutettavuustestauksen tulokset palvelevat näkövammaisten käyttäjien ohella kaikkia sivustojen käyttäjiä.

Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon saavutettavuus, samalla otetaan huomioon myös moni yhteensopivuusseikka. Tämä takaa, että sivusto rakennetaan yhteensopivaksi nykyisten ja tulevien teknisten mahdollisuuksien kanssa.

Millainen saavutettavuustestaus?
Nopeasti ajateltuna uusin WCAG 2.1 ohjeidenmukainen saavutettavuustestaus olisi paras ratkaisu, mutta onko asia lopulta aina niin. On hyvä miettiä, mitkä ovat saavutettavuustestaukselle asetetut tavoitteet.
Lue lisää erilaisista saavutettavuustestauksista


Saavutettavuustestauksessa sivustoa tarkastellaan käyttämällä näkövammaisten atk-apuvälineitä. Tarkastelussa ohjenuorana toimivat WWW-sivustoille laaditut esteettömyysohjeet, jotka ottavat huomioon sekä sokeiden että heikkonäköisten käyttäjien tarpeet. Tarvittaessa testaus on mahdollista tehdä myös WCAG 2.x -luokiteltuna tasotestauksena.

Uutta! Esitestaus
Ota saavutettavuustestaus mukaan alusta lähtien. Laajemman kuvan saa, jos mukaan ottaa esitestauksen. Silloin sivustoa tarkastellaan ensimmäisen HTML-version perusteella, ja sen pohjalta annetaan lyhyt lausunto.

Näin osa ongelmista on mahdollista poistaa jo ennen sivuston rakentamista. Tämä voi säästää aikaa ja kustannuksia, koska valmiiseen sivustoon tehtävät muutostyöt jäänevät vähäisemmiksi.

Saavutettavuustestausta tehtäessä otetaan huomioon

Sivujen esteettömyys ja toimivuus mm. ruudunlukuohjelmalla, navigaation toimivuus, sivupohjan rakenne ja tiedonhankinta sivuilta. Testauksen rajaamisesta huolimatta sen avulla saadaan todenmukainen kokonaiskuva sivustosta ja siinä mahdollisesti olevista ongelmista.

Saavutettavuustestauksen konkreettiset tulokset:

Sivuston luettavuuden paraneminen kaikille käyttäjille. Yllättäen monet verkkosivustojen saavutettavuusohjeistukset ovat nousemassa uuteen arvostukseen, kun sivustoja rakennetaan mobiilikäyttöä varten. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on sivustolla piilotettu, mutta näkövammaisen käyttäjän avuksi tehty siirry sivun sisältöön -linkki. Lue siirtymälinkistä lisää

Responsiivininen sivu, helppo tapa tehdä tyylikästä saavutettavuutta
saavutettavan sivun, etenkin jos sivulta vaaditaan valtionhallinnon tavoitteiden mukaista WCAG 2.x tasoista saavutettavuutta, voi toteuttaa responsiivisuudella. Sen avulla sivusta saadaan yksinkertainen ja tyylikäs. Samalla monet saavutettavuuteen liittyvät asiat on jo otettu huomioon. Lue responsiivisestä suunnittelusta lisää

WCAG 2.x Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Lainaus: Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.x http://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/ -sivustolta. Tämä teksti kertoo WCAG 2.x saavutettavuusraportista, joten se perustuu teksteiltään osittain em. ohjeistukseen.

Periaatteet
Verkkosaavutettavuuden perustan muodostavat Ylimmällä tasolla olevat neljä periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus.

Havaittava: Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit on esitettävä tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

Hallittava: Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin tulee olla hallittavia.

Ymmärrettävä: Informaation ja käyttöliittymän toiminnan on oltava ymmärrettävää.

Lujatekoinen: Sisällön on oltava riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien apuvälineohjelmat.

Ohjeet
Periaatteiden tason alapuolella ovat ohjeet, joita on 13. Ne tarjoavat verkkosivujen sisällöntuottajille työskentelyn perustavoitteet niin, että tuotettu sisältö olisi saavutettavaa henkilöille, joilla on jokin vamma tai rajoite.

Onnistumiskriteerit
Jokaiselle ohjeelle on laadittu testattavia onnistumiskriteereitä, jotta WCAG 2.x -ohjeistusta voidaan käyttää. Ohjeiden noudattamiselle on määritelty kolme tasoa:
A (matalin), AA ja AAA (korkein).
Vaikka ohjeidenmukaisuus voidaan saavuttaa vain ilmoitetuilla tasoilla, on suositeltavaa listata myös sellaiset onnistumiskriteerit, jotka ylittävät ohjeidenmukaisuuden tasot ja lisäävät saavutettavuutta, mutta eivät sisälly ohjeidenmukaisuuden vaatimuksiin. Tällainen ominaisuus on esim. skaalautuvuus.

Yleisenä linjauksena ei ole suositeltavaa vaatia kokonaisten verkkosivustojen AAA-tason ohjeidenmukaisuutta, koska joidenkin sisältöjen osalta ei ole mahdollista täyttää kaikkia AAA-tason onnistumiskriteereitä.

Ohjeidenmukaisuus ja sen tasot voidaan mitata vain kokonaisilta sivustoilta. Ohjeidenmukaisuuden määrittelemiseksi sivun osien vaihtoehtoiset sisällöt tulkitaan osaksi sivua silloin, kun ne voidaan hankkia suoraan sivulta, kuten esim. pitkä kuvausteksti tai videon vaihtoehtoinen esitystapa.

Sivuston eri kieliversiot tulkitaan eri verkkosivuiksi.

Linkkejä

Verkkopalvelun saavutettavuus Suomi.fi
Sisältää mm. saavutettavuuden arviointimallin, sovelletun vaatimusluettelon WCAG 2.x mukaisten esteettömyyskriteerien tasojen A ja AA täyttämiseksi.

Wikipedia: saavutettavuus
Käsitteitä saavutettavuus ja esteettömyys (engl. accessibility) käytetään usein toistensa synonyymeina kertomassa tuotteen tai palvelun yhdenvertaisesta ja helposta lähestyttävyydestä.
Apuväline, iso suurennuslasi valolla

Tilaa saavutettavuus­testaus

Millaisen saavutettavuus­testauksen tarvitset? Nopeasti ajateltuna uusin WCAG 2.1 ohjeiden­mukainen testaus... Lue lisää millaisen saavutettavuus­testauksen ja saavutettavuus­selosteen tarvitset

Kännykän teksti on himmeä

Testaa tekstin ja taustan väri

Värien selkeä kontrasti tekee sivuston helppolukuiseksi ja miellyttäväksi. Kyse on kirkkauserosta kahden värin välillä jossa kynnystaso on 125, ja värierosta tekstin ja taustavärin välillä, jossa .. Testaa tekstin ja taustan väri

Testausohjeet, liikennevaloissa on vihreä valo

Testausohjeet verkkosivun tekijälle

Hyvä suunnittelu helpottaa sivujen tekemistä. Lisäksi se auttaa sivujen yhtenäisyyden ja tyylikkään/siistin ulkoasun saavuttamisessa. Muutosten tekeminen . Lue testausohjeista lisää

kuva kävelytunnelista

Onko saavutet­tavuudella väliä?

Verkkosivujen tuottajien ja ostajien kannattaa sivustoja tehdessään ottaa huomioon niiden saavutet­tavuus. Huonosti toteutetuista sivustoista voi saada enemmän negatiivista .... Lue lisää onko saavutet­tavuudella väliä

Saavutettavuus ei toteudu, tummat kierreportaat nousevat ylöspäin

Jos saavutet­tavuus ei toteudu?

Vaikka sivustolla olisi tehty saavutettavuus­testaus ja se täyttäisi kaikki kriteerit, on mahdollista, ettei sivusto ole saavutettava tai ymmär­rettävä... Lue lisää jos saavutet­tavuus ei toteudu

Kaupassa otetaan tabletilla kuvaa hedelmätiskin hintalapusta

Kamera arjen apuna

näkö on väliaikaisesti tai pysyvästi heikentynyt esim. onnettomuuden tai sairauden vuoksi. Eri tilanteissa kamera voi olla suuri apu ongelmien ratkaisemiseen. Lue lisää kamerasta arjen apuna

Palstoitettu www sivu

Sivun palstoitus

Aiemmissa saavutettavuus­suosituksissa on suositeltu tekemään sivusta myös palstoittamaton vaihtoehto. Tätä tarvittiin vanhempien ruudunluku­ohjelmien vuoksi, Lue palstoituksesta lisää

Nvda ruudunlukuohjelma lukee ruudulta tekstiä ja muuta tietoa

NVDA-ruudunlukuohjelma

NVDA on ilmainen Windows -käyttöjärjestelmälle suunniteltu ruudunlukuohjelma. NVDA mahdollistaa tietokoneen käytön näkövammaisille henkilöille ilman ... Lue Nvda ruudunluku -ohjelmasta

Saavutettavuutta vuodesta 2003 lähtien

Kokko-Kokki Oy
Rapakivenkuja 1 C 45, 00710 Helsinki
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 25.04.2020 Webmaster