Saavutettavuus
Saavutettavuus, Kokko-Kokki Oy vuodesta 1989
Etusivu   |  Saavutettavuus   |  Ohjeita   |  Yritys   |  Palaute   |  Sivukartta  

Saavutettavuustestaus

Saavutettavuustestauksen tulokset palvelevat näkövammaisten käyttäjien ohella kaikkia sivustojen käyttäjiä.

Kun sivuston suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys, samalla otetaan huomioon myös moni yhteensopivuusseikka. Tämä takaa, että sivusto rakennetaan yhteensopivaksi nykyisten ja tulevien teknisten mahdollisuuksien kanssa.

pöytämallinen suurennuslasi

 • Saavutettavuustestauksen tilaus
 • Testausohjeet verkkosivun tekijälle
 • Esimerkkeja saavutettavuudesta
 • Onko saavutettavuudellä väliä?
 • Kamera arjen apuna
 • Auta mobiilikäyttäjää, tarjoa siirtymälinkki sivun sisältöön
 • Saavutettava PDF-tiedosto
 • Responsiivininen sivu, helppo tapa tehdä tyylikästä saavutettavuutta
 • Ryhdy saavutettavuustestaajaksi

 • Saavutettavuustestauksessa sivustoa tarkastellaan käyttämällä näkövammaisten atk-apuvälineitä. Tarkastelussa ohjenuorana toimivat WWW-sivustoille laaditut esteettömyysohjeet, jotka ottavat huomioon sekä sokeiden että heikkonäköisten käyttäjien tarpeet. Tarvittaessa testaus on mahdollista tehdä myös W3 2.0 -luokiteltuna tasotestauksena.

  Uutta! Esitestaus

  Ota saavutettavuustestaus mukaan alusta lähtien. Laajemman kuvan saa, jos mukaan ottaa esitestauksen. Silloin sivustoa tarkastellaan ensimmäisen HTML-version perusteella, ja sen pohjalta annetaan lyhyt lausunto.

  Näin osa ongelmista on mahdollista poistaa jo ennen sivuston rakentamista. Tämä voi säästää aikaa ja kustannuksia, koska valmiiseen sivustoon tehtävät muutostyöt jäänevät vähäisemmiksi.

  Saavutettavuustestausta tehtäessä otetaan huomioon:

  Sivujen esteettömyys ja toimivuus mm. ruudunlukuohjelmalla, navigaation toimivuus, sivupohjan rakenne ja tiedonhankinta sivuilta. Testauksen rajaamisesta huolimatta sen avulla saadaan todenmukainen kokonaiskuva sivustosta ja siinä mahdollisesti olevista ongelmista.

  Saavutettavuustestauksen konkreettiset tulokset:

  Sivuston luettavuuden paraneminen kaikille käyttäjille.

  Tilaa saavutettavuustestaus

  Onko esteettö­myydellä väliä?

  Auta mobiilikäyttäjää, tarjoa siirtymälinkki sivun sisältöön

  Yllättäen monet verkkosivustojen esteettömyysohjeistukset ovat nousemassa uuteen arvostukseen, kun sivustoja rakennetaan mobiilikäyttöä varten. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on sivustolla piilotettu, mutta näkövammaisen käyttäjän avuksi tehty siirry sivun sisältöön -linkki. Lue siirtymälinkistä lisää

  Responsiivininen sivu, helppo tapa tehdä tyylikästä esteettömyyttä

  Esteettömän sivun, etenkin jos sivulta vaaditaan valtionhallinnon tavoitteiden mukaista w3 2.0 tasoista esteettömyyttä, voi toteuttaa responsiivisuudella. Sen avulla sivusta saadaan yksinkertainen ja tyylikäs. Samalla monet esteettömyyteen liittyvät asiat on jo otettu huomioon. Lue responsiivisestä suunnittelusta lisää

  W3C Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0

  Lainaus: Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/ -sivustolta. Tämä teksti kertoo WCAG 2.0 saavutettavuusraportista, joten se perustuu teksteiltään osittain em. ohjeistukseen.

  Periaatteet

  Verkkosaavutettavuuden perustan muodostavat Ylimmällä tasolla olevat neljä periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus.

  Havaittava: Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit on esitettävä tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

  Hallittava: Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin tulee olla hallittavia.

  Ymmärrettävä: Informaation ja käyttöliittymän toiminnan on oltava ymmärrettävää.

  Lujatekoinen: Sisällön on oltava riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien apuvälineohjelmat.

  Ohjeet

  Periaatteiden tason alapuolella ovat ohjeet, joita on 12. Ne tarjoavat verkkosivujen sisällöntuottajille työskentelyn perustavoitteet niin, että tuotettu sisältö olisi saavutettavaa henkilöille, joilla on jokin vamma tai rajoite.

  Onnistumiskriteerit

  Jokaiselle ohjeelle on laadittu testattavia onnistumiskriteereitä, jotta WCAG 2.0 -ohjeistusta voidaan käyttää. Ohjeiden noudattamiselle on määritelty kolme tasoa:

  A (matalin), AA ja AAA (korkein).

  Vaikka ohjeidenmukaisuus voidaan saavuttaa vain ilmoitetuilla tasoilla, on suositeltavaa listata myös sellaiset onnistumiskriteerit, jotka ylittävät ohjeidenmukaisuuden tasot ja lisäävät esteettömyyttä, mutta eivät sisälly ohjeidenmukaisuuden vaatimuksiin. Tällainen ominaisuus on esim. skaalautuvuus.

  Yleisenä linjauksena ei ole suositeltavaa vaatia kokonaisten verkkosivustojen AAA-tason ohjeidenmukaisuutta, koska joidenkin sisältöjen osalta ei ole mahdollista täyttää kaikkia AAA-tason onnistumiskriteereitä.

  Ohjeidenmukaisuus ja sen tasot voidaan mitata vain kokonaisilta sivustoilta. Ohjeidenmukaisuuden määrittelemiseksi sivun osien vaihtoehtoiset sisällöt tulkitaan osaksi sivua silloin, kun ne voidaan hankkia suoraan sivulta, kuten esim. pitkä kuvausteksti tai videon vaihtoehtoinen esitystapa.

  Sivuston eri kieliversiot tulkitaan eri verkkosivuiksi.

  Saavutettavuustestaus

  Saavutettavuustestauksen tulokset palvelevat näkövammaisten käyttäjien ohella kaikkia sivustojen käyttäjiä.

  Lue testauksesta lisää

  Testausohjeet verkkosivun tekijälle

  Helppo ja nopea tarkastuslista, jonka avulla saat sivustosi kaikkien luettavaksi.

  Lue testausohjiesta lisää

  Huomioitavia asioita

  Saavutettava PDF-tiedosto

  Testaa tekstin ja taustan väri

  Värien selkeä kontrasti tekee sivuston helppolukuiseksi ja miellyttäväksi. Kyse on kirkkauserosta kahden värin välillä ja värierosta tekstin ja taustavärin välillä.

  Ryhdy saavutettavuustestaajaksi

  Julkishallinnon sivustojen ja erilaisten sähköisten palvelujen saavutettavuudessa on parantamisen varaa. Lähitulevaisuudessa astuu voimaan EU:n saavutettavuusdirektiivi, jolla on suoraa vaikutusta moniin toimijoihin. Lue lisää

  Linkkejä

  Verkkopalvelun saavutettavuus

  Sisältää mm. saavutettavuuden arviointimallin, sovelletun vaatimusluettelon WCAG 2.0 mukaisten esteettömyyskriteerien tasojen A ja AA täyttämiseksi.

  Wikipedia: saavutettavuus

  Käsitteitä saavutettavuus ja esteettömyys (engl. accessibility) käytetään usein toistensa synonyymeina kertomassa tuotteen tai palvelun yhdenvertaisesta ja helposta lähestyttävyydestä.


  Etusivulle

Kokko-Kokki Oy
Vanha Puroniitynpolku 3 D 29
Gsm 040 5594 739 | email: saavutettavuus[at]omat.fi

Päivitetty 25.04.2020 Webmaster